Voir le contenu
מדיניות פרטיות

מדיניות פרטיות

גולשים יקרים,

חברת דוד לובינסקי בע”מ (להלן: “החברה”) מבקשת להבהיר ולפרט באמצעות מסמך זה את מדיניות הפרטיות של החברה, לרבות חברות הבנות שלה, בנוגע למידע המסופק ונאסף בעת גלישה לאתר האינטרנט ואת השימוש שהחברה עשויה לעשות במידע.

מדיניות פרטיות:


גולשים יקרים,

חברת דוד לובינסקי בע"מ (להלן: "החברה") מבקשת להבהיר ולפרט באמצעות מסמך זה את מדיניות הפרטיות של החברה, לרבות חברות הבנות שלה, בנוגע למידע המסופק ונאסף בעת גלישה לאתר האינטרנט ואת השימוש שהחברה עשויה לעשות במידע.

 

תנאי שימוש: אתר האינטרנט מנוהל ומופעל על-ידי חברת דוד לובינסקי בע"מ, והגלישה באתר והשימוש בו כפופים לתנאים המפורטים להלן ולכל דין. מובהר כי אינכם חייבים למסור את המידע, ומסירתו הינה בהתאם לרצונכם ולשיקול דעתכם הבלעדי בעת הגלישה באתר ו/או מסירת פרטיכם לצורך רכישה ו/או קבלה של מוצר ו/או שירות מהחברה ו/או חברות הבנות שלה. מובן, ככל שאינכם מסכימים לתנאים, הנכם מתבקשים להימנע מביקור ושימוש

באתר. השימוש והגלישה באתר מעידים על הסכמתכם לתנאים מדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באתר.

 

מדיניות פרטיות: מטרת המסמך דנן הינה לשקף לגולשים את מדיניות הפרטיות של החברה, על חברות הבנות שלה, את אופן שמירת פרטיותכם ע"י החברה, ואת השימוש שהנכם מרשיםלעשות במידע אותו אתם מספקים בעת הגלישה באתר, בין השאר, במטרה שנוכל להעניק לכם שירות איכותי, יעיל ורלבנטי, והכל בהתאם לדין ולמטרות מאגרי המידע הרשומים של החברה. מובהר כי מדיניות הפרטיות עשויה להשתנות ולהתעדכן ולפיכך הנכם מתבקשים להתעדכן בה מפעם לפעם.

המידע שהנכם מספקים לנו - במהלך הגלישה באתר ייתכן ותתבקשו למסור מידע אודותיכם, כך ובין היתר בעת מילוי טפסי הרשמה לקבלת שירותים מהחברה (לדוגמא בבקשה לתיאום נסיעות מבחן), השארת פרטי התקשרות בפניה לחברה ו/או בפניות בבקשה לקבל מענה מהחברה בכל עניין שהוא וכד'. נתונים אישיים אודותיכם, כדוגמת שמכם, כתובת דואר אלקטרוני, כתובת דואר, מספר טלפון וכד', יאספו ויישמרו במאגרי המידע של החברה אך ורק לפי רצונכם ועל פי פנייתכם ישירות לחברה, כאמור.

כמו כן, בעת גלישתכם באתר מכל אמצעי שהוא (מחשב, מכשיר סלולארי וכד') נאסף באופן אוטומטי מידע אודותיכם, לדוגמא נתוני הגלישה, נתוני תקשורת ופרטי ספק האינטרנט שלכם, כתובת IP(של האמצעי באמצעותו גלשת(, סוג הדפדפן, מידע הקשור למשאבים שונים בהם השתמשתם בגלישה ועוד. ככל שלא סיפקתם במהלך הגלישה נתוני המזהים אתכם, אזי המידע שייאסף יהיה בעל אופי כללי וסטטיסטי ולא יישמר באופן המזוהה עמכם. ככל שנדרשת הזנה של פרטי אישיים לצורך יצירת קשר ברור כי ללא אספקת המידע על ידכם לא ניתן יהיה לספק לכם את השירות.

בנוסף, מידע אודותיך, כמפורט לעיל, נאסף גם כאשר הנך עובר לגלוש באתרים ו/או בקישורים של צדדים שלישיים. השימוש ב- Cookies: השימוש בעוגיות/קוקיס נועד על מנת לשפר את השירות המסופק לכם, והוא מאפשר לקבל מידע אנונימי על הגלישה באתר ולצורך תפעולו השוטף, התאמת האתר להעדפותיכם האישיות, להקל על השימוש שלכם באתר (לדוגמא על מנת למנוע הזנה חוזרת של פרטיכם האישיים בכל ביקור באתר) וכד'. אין בשימוש זה על מנת לכלול פרטים מזהים אודותיכם. המידע הנאסף באמצעות ה- Cookies יכול לכלול מידע על משך הזמן ששהיתם באתר, פרטי הגלישה באתר וכד'. המידע שבקבצי הקוקיס מוצפן. באפשרותכם לחסום את השימוש ב- Cookies באמצעות הגדרות הדפדפן שלכם, אולם יתכן כי חסימה זו תפגע בחוויית הגלישה שלכם באתר וביכולת לצפות בתוכן המוצג באתר (או באתרים אחרים). כמו כן, באפשרותכם למחוק את הקוקיס ממחשבכם אם אינכם מעוניינים שהשירותים המוצעים באתר יותאמו להעדפותיכם. השימוש במידע הנאסף באמצעות Cookies הינו בדומה לשימוש בכל מידע אחר אותו הנכם מספקים בעת הגלישה באתר.

 

שירותי צדדים שלישיים: יתכן שחלק מהמוצרים ו/או השירותים המוצגים והמוצעים באתר ניתנים על ידי שותפים עסקיים של החברה, ויתכן כי באתר יוטמעו קישורים לאתרים של צדדים שלישיים, בין אם בקישור פיזי (LINK) ובין באמצעות פרסומות. שירותים אלו אינם ניתנים על ידי החברה ו/או חברות הבנות שלה ואין לחברה ו/או לחברות הבנות שלה מידע ו/או שליטה אודות תנאי הפרטיות של אותם צדדים שלישיים. מידע כזה אינו כפוף למדיניות הפרטיות של החברה אלא למדיניות הפרטיות של הצדדים השלישיים ולפיכך החברה וחברות הבנות ו/או מי מטעמן אינם אחראים לכל מידע הנמסר לצדדים שלישיים על ידך. למען שמירה על המידע הנמסר על ידך הנכם מתבקשים לבדוק את מדיניות הפרטיות של צדדים שלישיים אלו, לפני שתבחרו למסור להם מידע כלשהו ולוודא כי אלו מקובלים עליכם.

 

שימוש במידע: גלישתכם באתר מהווה הסכמתכם למסירת המידע אודותיכם, לשמירתו במאגרי החברה ולשימוש שהחברה וחברות הבנות שלה ו/או חברות קשורות אליה עשויות לעשות במידע שנאסף אודותיכם בעת הגלישה ו/או שנמסר על ידכם. החברה ו/או מי מטעמה מחויבת לשמור על סודיות וחשאיות המידע שברשותה בהתאם לחוק החל. החברה וחברות הבנות ישתמשו במידע על פי מדיניות פרטיות זו או על פי הוראות הדין.

השימוש במידע הנמסר על ידכם ישמש, בין היתר, לצורך התאמת האתר והשירותים להעדפותיכם, ניהולו התקין של האתר כמו גם לשם מתן שירות ללקוחות וייעול הקשר עם החברה וחברות הבנות שלה, ובכלל זה לצורך ביצוע פניות למטרות שיווק ושירות ו/או הבהרות ועדכונים בכל עניין הקשור למוצרים ו/או לשירותים שמסופקים על ידי החברה ו/או חברות הבנות שלה, ובכל צורה שהיא ובכלל זה בדואר אלקטרוני, בפקס, בהודעות כתובות לרבות באמצעות יישומים לטלפונים ניידים וכל אמצעי אחר.

כמו כן, החברה רשאית לשתף את המידע שהנכם מוסרים מרצונכם בעת גלישה באתר עם שותפים עסקים ו/או צדדים שלישיים של החברה וחברות הבנות, בין היתר, על מנת שניתן יהיה להציע לכם מוצרים ו/או שירותים אשר עשויים להיות רלבנטיים עבורכם והכל על פי דין ובעת שהנכם רוכשים מוצר ו/או שירות מצדדים שלישיים באמצעות האתר ומידע רלבנטי יועבר להם לצורך השלמת תהליך הרכישה ומתן השירות, הליכים משפטיים ככל שיתנהלו בין החברה ו/או חברות הבנות לבין הגולשים, בכל מקרה של מתן צו משפטי בהתאם לדרישת רשות מוסמכת, בעת מתן הסכמה מפורשת על ידכם ו/או כדי למנוע פגיעה ו/או נזק לחברה ולחברות הבנות שלה, לאתר, לגולשים ו/או לצד שלישי. בכל מקרה החברה וחברות הבנות יכבדו כל צו שיפוטי המחייב אותן למסור מידע.

החברה וחברות הבנות עושה ככל יכולתה על מנת להקפיד כי הטיפול במידע העובר באתר ע"י מנהלי האתר ועובדיו יבטיח את פרטיותכם וכי תישמר סודיותו והכל בכפוף לדרישות הדין הרלבנטיות, ובכלל זה חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א -1981.

כמו כן, מסירת המידע לצד שלישי תתכן גם מקום שפעילות החברה ו/או חברות הבנות תתמזג עם פעילותו של צד שלישי ובכפוף לכך שהצד השלישי יקבל על עצמו את תנאי מדיניות הפרטיות דנן כלשונה.

 

סודיות במידע ואבטחת המידע: החברה וחברות הבנות נוקטות בכל האמצעים הסבירים הקיימים במטרה להבטיח את השמירה אודות המידע שהנכם מוסרים ועל סודיותו. בתוך כך, החברה וחברות הבנות שלה משתמשות בשרתים מאובטחים לשם אחסון המידע ובאמצעי הצפנה לשם אבטחת העסקאות המבוצעות באתר. ידוע, כי חרף המאמצים לנקוט בכל הפעולות הסבירות לשם הגברת האבטחה הרי שהגלישה באינטרנט אינה בטוחה באופן מוחלט ולא ניתן להבטיח העדר תקלות מוחלט, שלמות מידע ובטיחותו. על כן, המידע הנמסר לאתר הינו מרצונם החופשי של הגולשים, ובאחריותם המלאה בלבד. ככל שתתעורר כל שאלה ביחס לאבטחת המידע ופרטיות נתוניכם האישיים באתר, אנא פנו לחברה בכתובת הדואר האלקטרוני cs@lubinski.co.il

הסכמה לדיוור ישיר: מובהר ומוסכם על המשתמש כי פרטי הקשר שיוזנו על ידו, יכולים לשמש את החברה ו/או חברות בנות ו/או חברות קשורות לדחיפת הודעות שונות (PUSH) לטלפון הנייד, למשלוח דיוורים, לרבות דיוור שיווקי כמשמעות המונח בחוק התקשורת (בזק ושידורים), תשמ"ב1982- באמצעות הודעות שיישלחו לרבות באמצעות דואר אלקטרוני, במסרונים (SNS) או בשיחה טלפונית וכן דיוור אישי בהתאם לחוק הגנת הפרטיות, התשמ"א.1981- לצורך כך, המשתמש נותן הסכמתו הכללית מראש.

בכל עת תוכלו לבטל את הסכמתכם ובכך למנוע את המשך קבלת המידע בכל דרכי הקשר עם החברה, באמצעות משלוח דואר אלקטרוני לכתובת cs@lubinski.co.il כאשר בשורת הנושא יהא כתוב "הסרה מרשימת תפוצה", בטלפון: 073-2005315

הזכות לעיין במידע הנאסף: כאמור לעיל, הגלישה באתר על ידי הגולשים הינה מרצונם החופשי, וכך גם מסירת המידע הנובע מכך. כל מידע שתספקו מרצונכם החופשי וישמר על ידינו ניתן להסירו בכל עת באמצעות פניה בכתב בדואר או בהודעת דואר אלקטרוני לכתובת cs@lubinski.co.il והחברה תפעל למחיקת המידע ככל האפשר בתוך 2 ימי עסקים ממועד קבלת הפניה. למידע נוסף, הנכם מוזמנים לפנות לשירותי האתר בכתובת cs@lubinski.co.il. חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א 1981- מקנה לכל אדם זכות לעיין במידע שנאסף אודותיו והמחוזק במאגר מידע ואף לתקן מידע זה אם אינו נכון, שלם או מדויק. לפיכך, ככל שתתקבל פניה בכתב בנוגע למידע כאמור החברה תיידע אתכם בכתב אילו נתונים אישיים מאוחסנים אצלנו והכל בכפוף לדין המקומי החל בעניינים מעין אלו. אם מידע כאמור אינו מדויק, החברה תתקן או תמחק את המידע לפי בקשתכם. למידע נוסף, אנא פנו באמצעות משלוח בכתב לכתובת: מרק מושביץ 3 ראשון לציון או פנו לשירותי האתר.

שינויים באתר והפסקת השירות: החברה וחברות הבנות שלה אינן מתחייבת ששירותי האתר לא יופרעו, יינתנו כסדרם או בלא הפסקות, יתקיימו בבטחה וללא טעויות בין אם מדובר בתקלה ובין מכל סיבה אחרת. מובן כי החברה ו/או חברות הבנות שלה לא תהיינה אחראיות לכל נזק מכל סוג שהוא שיגרם לך ככל ששירותי האתר יופרעו. בנוסף, החברה וחברות הבנות שלה תוכלנה לשנות את מבנה האתר בהתאם לשיקול דעתה, ובכלל זה את השירותים, מראהו, היקפם וזמינותם של השירותים הניתנים בו וכל היבט אחר הכרוך בהם – כולם ו/או חלקם והכול ללא צורך ליתן כל הודעה על כך מראש.

שינויים במדיניות הפרטיות: החברה שומרת לעצמה את הזכות להוסיף, לשנות, לגרוע ולהחליף בכל עת את תנאי מדיניות הפרטיות, כולם או חלקם, לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא קבלת הסכמת המשתמש מראש. הנוסח המחייב של מדיניות הפרטיות יהא זה שיופיע מעת לעת באתר, והשינויים יכנסו לתוקפם באופן מיידי. באחריות המשתמש להתעדכן בשינויים שחלו, ככל שחלו. המשך שימוש באתר לאחר ביצוע שינוי כאמור יהווה ראיה לאישור המשתמש בדבר קבלת השינויים.

יצירת קשר: ככל שיש לכם שאלות נוספות או הבהרות, נשמח אם תיצרו איתנו קשר בכתובת cs@lubinski.co.il