Diesel BlueHDi

BLUEHDI

מנועים יעילים

מנועי הדיזל מסדרת BlueHDi עושים שימוש בטכנולוגיה המטפלת בגזים המזהמים בגזי הפליטה ומפחיתה את רמתם בהתאם לדרישות תקן יורו 6.2.

מנועי סדרת BlueHDi מיישמים טכנולוגיה המאפשרת להפחית את צריכת הדלק ואת פליטת ה-CO2, וכך מצליחים לעמוד בתקן יורו 6.2

קטליזטור SCR  (Selective Catalytic Reduction) הממוקם לפני מסנן חלקיקים מתוסף, מאפשר לנטרל את תחמוצות החנקן, NOx, בגזים הנפלטים מהמנוע.

ה-NOx הופכים לקיטור וחנקן, גז אדיש, אחרי שהם מגיבים עם תוסף ה- AdBlue®

סיטרואן מציעה מבחר רחב של מנועי BlueHDi בהספקים של 75 עד 180 כ”ס, עם או בלי מערכת עצור&סע, עם תיבות הילוכים ידניות (5 או 6 הילוכים) ותיבות אוטומטיות (8 הילוכים):

– BlueHDi 75 עם תיבה ידנית

– BlueHdi 100 עם תיבה ידנית

– BlueHdi 100 עצור&סע עם תיבה ידנית 6 הילוכים

– Blue Hdi 120 עצור&סע עם תיבה ידנית 6 הילוכים

– Blue HDi 130 עצור&סע עם תיבה ידנית 6 הילוכים

– Blue HDi 130תיבה אוטומטית 8 הילוכים

– Blue HDi 160תיבה אוטומטית 8 הילוכים

– Blue HDi 180תיבה אוטומטית 8 הילוכים