April 8, 2019

הגדר את התאריך ב-GPS שלך

TO FIX THE DYSFUNCTION RELATED TO THE "WEEK NUMBER ROLL OVER"

ב -6 באפריל 2019, ההגדרה של 0 תחת מונה מקלט ה-GPS המשמש לניהול מערכת ניווט, המכונה גם "Week Number Roll Over", עלולה לגרום לתקלות קלות. אם אתם מודאג על ידי תפקוד לקוי זה, ניתן בקלות לתקן את זה.

הניתוח שנעשה על ידי המומחים שלנו מראה שרק מערכות הניווט על הלוח “My Way – Wip Nav” המיוצרות בין 2007 ל 2015 יכולות להיות מושפעות מהתופעה.

לא יהיו שום בעיות חמורות. רק השנה המוצגת תהיה שגויה: 2099 במקום 2019

 אם יש לך תופעה זו יש לפעול לפי ההנחיות הבאות :

 תקן את התאריך בהגדרות

(הגדרת / תאריך & הגדרת זמן)

 בטל את הסינכרון אוטומטי GPS