December 8, 2019

רכב השנה של iCar לשנת 2019

עשרות עיתונאי רכב ישראלים הצביעו ובחרו במשאל "רכב השנה 2019" של iCar. מי המנצחות בכל קטגוריה? ומי זכתה בתואר "רכב השנה"?

תחרות רכב השנה 2019 של iCar התקיימה זו השנה השישית ברציפות. בדומה לשנים קודמות, כדי להכריע בבחירת “רכב השנה” אנו לא מסתפקים בידע שנצבר אצלנו אלא מזמינים את כל עיתונאי הרכב בישראל להשתתף בבחירת “רכב השנה”.

לכתבה המלאה>>

רן סגל, ICAR, נובמבר 2019