January 25, 2018

בונים ניצחון: מבחני הפיתוח של סיטרואן C3 R5

בונים ניצחון: מבחני הפיתוח של סיטרואן C3 R5

12/9/2017

לאחר תקופה ארוכה של חשיבה ותכנון מתחילה מחלקת המרוצים של סיטרואן – סיטרואן רייסינג במבחנים הראשונים לפיתוחה של C3 R5 – מכונית ראלי המיועדת לשימוש בתחרויות על ידי לקוחות חובבים ספורט מוטורי. המטרה: ניצחון.

כיצד תכנית C3 R5 החלה? בשנת 2013 קבעה ה – FIA, התאחדות הספורט המוטורי העולמית תקנות חדשות הקרויות R5. תקנות אלה מאפשרות את השתתפותן של מכוניות ראלי מזן חדש, כאלה שמיועדות לשימושן של קבוצות פרטיות שאינן נהנות מן התקציבים המשמעותיים שעומדים לרשות הקבוצות הגדולות. קטגוריה זו, שמכונה גם “מיני WRC” מאפשרת שימוש ברכבים במפרט אשר מתאים למרוצים אך יותר נגיש לציבור: התקנות מתירות הנעה כפולה, מנוע טורבו בנפח של 1.6 ליטרים המפיק כ – 280  כוחות סוס באמצעות הזרקה ישירה ותיבת הילוכים המותאמת למרוצים. לאור מאפיינים אלה, חזרתה של סיטרואן רייסינג לתחום מרוצי הראלי העממיים עם ה C3 R5 מובטחת. אנחנו מחממים מנועים!

הליך התכנון של סיטרואן C3 R5 החל עוד לפני כשנה. בנוסף לעבודת התכנון והעיצוב, מרבית הרכיבים המכאניים שישמשו את נהגי המרוצים שיתחרו ב –  C3 R5נבחנו בתנאי מרוצים מפרכים אמיתיים, לאחר שהותקנו בסדרה של רכבי מרוצים החל מתחילת השנה.

“נסיעת המבחן הראשונה של הדגם המוגמר כבר התקיימה במכונית שקרובה מאוד במפרטיה ויכולותיה לדגם שיוצע ללקוחות. המבחנים נערכו בשטח, על תוואי נסיעה מגוון מספיק כדי לבחון את חסינות הרכב ולהתחיל בפיתוח ההגדרות הבסיסיות” מסביר פייר בודאר, האחראי על פיתוח כלי רכב תחרותיים. “קיימת זיקה ישירה בין ה-C3 R5 ובין ה-C3 WRC: לדוגמה, כלוב הבטיחות של שתי המכוניות תוכנן על-ידי אותו מהנדס. חלק מהפתרונות עברו עדכון והתאמה לתקנות ולייצור בקנה מידה קטן. בנוסף, גם המנוע פותח בחברה, על בסיס הסדרה שמציעה את הפוטנציאל הטוב ביותר לביצועים ולאמינות. הרכב כולו חייב להיות מוצר הומוגני, שמסוגל לענות על השאיפות של הלקוחות שיבחרו בסיטרואן C3 R5”.

עם סיום סדרת המבחנים הראשונה, תמשיך סיטרואן רייסינג לפתח את ה – C3 R5 הן על הכביש והן בדרכי עפר, תוך שימוש בפרופילים שונים של נהגים כדי להשיג מוצר גמיש באמת. קבלת האישור של FIA תתבצע בשנת 2018.