תנאי שימוש

תנאי שימוש

המידע והנתונים המופיעים באתר זה מתייחסים למגוון דגמים המשווקים במקומות שונים בעולם ומעודכנים למועד הבאת המקור הלועזי לפרסום.
ייתכנו הבדלים בין התיאור המובא בפרסום לבין הדגמים המיובאים ע”י חברתנו, הן מבחינת המפרט הטכני והן מבחינת האבזור והמערכות הנלווים.

כמו כן ייתכנו הבדלים בדגם מסוים בהתאם לשינויים הנעשים מזמן לזמן, אין בפרסום המובא כאן כדי לחייב את היצרן ו/או את החברה באספקת דגמים שיכללו את חלק מהאביזרים, הציוד והמערכות המתוארים בו, והם שומרים לעצמם את הזכות לבטל, להוסיף, לשנות ולשפר ללא הודעה מוקדמת וללא עדכון הפרסום.

התמונות להמחשה בלבד.